Kees-Jan Donkers -
trainer, coach, procesbegeleider

Meer dan 30 jaar hulp in helderheid

Ik werk ruim 30 jaar voor bedrijven en overheden op het vlak van tekst, communicatieconcepten, gezamenlijke gedachtenvorming, training en coaching. Mijn grote plezier is het om teams en professionals te helpen helder te krijgen wat er te doen en te vertellen is. Het gaat daarbij altijd om de communicerende vaten inhoud en proces:

Inhoud: wat is het verhaal, de analyse, het probleem? wat moet er gebeuren?
Proces: wie gaat wat doen? hoe en wanneer? en met welk resultaat?

In mijn ervaring komt men al denkend over de inhoud vaak tot een volgende processtap, en al werkend aan het proces worden ineens belangrijke dingen over de inhoud duidelijk.

Verder ben ik partner-trainer-procesbegeleider bij Your Point. Dit driemanschap traint meer 10 jaar professionals in helderheid via de boxplan-methode. Ook begeleiden we groepen met deze aanpak naar gedeeld inzicht op basis van inhoudelijk scherpe analyses en productieve discussie.

 

"Onze hoofden zitten vol met gedachten - het is elke keer weer de kunst om er juist díe uit te halen waar je wat aan hebt. Ik help daar graag bij."

(foto: dutchphotography)