Werken met Netwerken:
Stimuleer de energie in participatie en samenwerking

Praktische tools om de veranderende rol van de overheid vorm te geven
Zie ook www.werkenmetnetwerken.nl

De trend is duidelijk: de overheid wil en kan minder afdwingen, maar moet steeds meer sámenwerken op basis van gedeelde belangen om initiatieven van de grond te krijgen. Ook burgers en organisaties trekken vaker met elkaar op zonder dat één partij ‘de baas’ is. Zulke vormen van samenwerking vragen om een ander instrumentarium om de energie op gang te brengen en te houden.

Werken met Netwerken biedt een serie modellen en tools die in en vanuit de praktijk zijn ontwikkeld en fijngeslepen. U en uw medewerkers leren deze kennen en inzetten in een training (twee of drie dagen) aan de hand van eigen cases.

  • Blauw/Rood Organiseren - de projectmatige aanpak en de aanpak op basis van gedeelde belangen en verbinding
  • PIN-Model (posities, belangen, behoeften) - duurzame verbinding creëren op dieperliggende waarden
  • Initiatievenspiraal - herkennen van de fase waarin een initiatief zich bevindt, inclusief de daarin benodigde competenties en contacten
  • Netwerkanalyse - in kaart brengen wie meedoen, wie bijdragen, wie profiteren, wie verbindingen kunnen leggen
  • Netwerkflow en Coherentiecirkel: herkennen van groepsdynamieken en de juiste interventie kunnen kiezen
  • Cocreatie-driehoek - weten welke rollen en patronen rond verandering spelen en daarop inspelen
  • Netwerkend sturen op resultaat - hoe concrete projecten in te zetten in participatieve samenwerking
  • Tijdlijn - interactief evalueren, analyseren en leren
  • Leergeschiedenis - ervaringen en leerpunten delen en/of verantwoorden in heldere rapportages
  • Intervisie - leren van, met en door elkaar

 

Deze training verzorg ik samen met David Postma, ook als train-de-trainer-programma: we leiden uw medewerkers op om als trainer-begeleider deze aanpak in uw organisatie verder uit te rollen. We hebben inmiddels samen programma's verzorgd bij Gemeente Assen, Gemeente Amersfoort en Gemeente De Wolden/Hoogeveen - bij interesse kan ik u in contact brengen met de initiatiefnemers ter plaatse over de training en hoe deze doorwerkt in de dagelijkse praktijk.